ORGANIZING COMMITTEE

General Chair

Wen-Yuh Jywe (President of National Formosa University, Taiwan)


Honor Chair

You-Min Huang (National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan)

Rong-Shean Lee (National Cheng Kung University, Taiwan)


Program Chair

Yeong-Maw Hwang (Chairman of Taiwan Society for Technology of Plasticity, National Sun Yat-sen University, Taiwan)

Cho-Pei Jiang (Secretary General, National Formosa University, Taiwan)


International Steering Committee

Prof. Yeong-Maw Hwang, National Sun Yat-sen University (Taiwan)

Prof. Ming Yang, Tokyo Metropolitan University (Japan)

Prof. Hyoung Seop Kim, POSTECH (Korea)

Prof. Debin Shan, Harbin Institute of Technology (China)
Organizing Committee

Taiwanese members of organizing committee

Yeong-Maw Hwang (NSYSU)

Fuh-Kuo Chen (NTU)

Ching-Hua Hung (NCTU)

Rong-Shean Lee (NCKU)

Jong-Ning Aoh (NCCU)

Kuang-Jau Fann (NCCU)

Cho-Pei Jiang (NFU)

Jinn-Jong Sheu (KUAS)

Chang-Cheng Chen (TSINT)

Tsung-Chia Chen (NCUT)

Gow-Yi Tzou (CCUT)

Song-Jeng Huang (NTUST)Japanese members of organizing committee

Tatsuhiko Aizawa (Shibaura Inst. Of Tech.)

Ming Yang (Tokyo Metropolitan Univ.)

Toshihiko Kuwabara (Tokyo University of Agriculture and Technology)

Tsuyoshi Furushima (Tokyo Univ.)

Tomomi Shiratori (Komatsuseiki Kosakusho)

Tetsuhide Shimizu (Tokyo Metropolitan Univ.)Korean members of organizing committee

Won-Jong Nam (Kookmin Univ.)

Kyung-Tae Park (Hanbat National Univ.)

Yong-Nam Kwon (KIMS)

Shi-Hoon Choi (Sunchon National Univ.)

Myoung-Gyu Lee (Korea Univ.)

Seong-Hoon Kang (KIMS)

Kwang-Seok Lee (KIMS)

Young-Sang Na (KIMS)

Byoung-Chul Hwang (SNUT)

Jae-Il Jang (Hanyang Univ.)

Jong-Bae Jeon (KITECH)Chinese members of organizing committee

De-Bin Shan (HIT)

Kai-Feng Zhang (HIT)

Bin Guo (HIT)

Xin Lu (BRIMET)

Pan Zeng (Tsinghua Univ.)

Ming Wang Fu (Hong Kong Polytechnic Univ.)

Jian-Jun Li (HUST)

Xiang-Huai Dong (SJTU)

Ke-Fu Yao (Tsinghua Univ.)

Le-Hua Qi (NWPU)

Guang-Chun Wang (SDU)

De-Qing Mei (Zhejiang Univ.)

Ming Cheng (CAS-IMR)

Yun Wang (Jiangsu Univ.)

Yue-Peng Song (SDAU)

Chun-Ju Wang (HIT)Sponsored By:

/ / /
/ / /Important Dates
Submission of an abstract (max 400 words) 
Aug. 15, 2018
Acceptance of Abstract  
Aug. 16, 2018
Early registration deadline  
Aug. 30, 2018
Submission of the extended abstract (2 pages) or full paper  
Aug. 30, 2018
Late registration period  
Aug. 31, 2018 – Nov. 1, 2018


Contact & Inquiry
Provisional Office of AWMFT 2018
Email: awmft2018@gmail.com 
Phone:+886-5-632-7206